Viettel Hội an

Viettel Quảng Nam đã có các cửa hàng giao dịch, đại lý ủy quyền và mạng lưới nhân viên kinh doanh rộng khắp. Từ các quận, huyện  như: Viettel Bắc Trà My, Viettel Duy Xuyên, Viettel Đại Lộc, Viettel Điện Bàn, Viettel Đông Giang, Viettel Hiệp Đức, Viettel Nam Giang, Viettel Nam Trà My, Viettel Nông Sơn, Viettel Núi Thành, Viettel Phú Ninh, Viettel Phước Sơn, Viettel Quế Sơn, Viettel Tây Giang, Viettel Thăng Bình, Viettel Tiên Phước, Viettel Tam Kỳ, Viettel Hội An.  Nhân viên kinh doanh (NVKD) của Viettel Quảng Nam luôn sẵn lòng phục vụ nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng

© 2024 Công Ty Nhôm Kính Tuấn Hùng | Design by DTV Technology